Base training

Z VACC-CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Base training je typ výcvikového letu za účelem nácviku vzletů, přiblížení a přistíní (obvykle s dopravním letadlem)

Obsah BT

Base training je věcí provozovatele, čili obsah toho treningu není dán ATC, ani VATSIMEM, ale "pořadatelem" tréningu. Z toho vyplývá, že lze cvičit v podstatě cokoliv (viz dole), jen se musí záměr promítnout do FPL a hlavně do koordinace (domluvy) s ATC (v realu i na VATSIMU) - ATC dělá to, co po něm chcete.

Kde provádět

Z pohledu ATC jsou dva druhy base trainingů: buď si vyhradíte nějaký prostor (LKTRXX, LKVO CTR, CTR LKVO + TMA LKVO, apod.) a v tutom si děláte, co potřebujete, bez toho, aby se vám do toho ATC pletl. Nebo naopak, potřebujete k tomu i ATC.


Pokud létáte v prostoru "bez ATC", létáte VFR, a tam se do toho ATC vůbec neplete, jen pokud přistáváte, nebo děláte t/g, hlásíte, shodně s normálním VFR, finale a dostáváte povolení + instrukci k pokračování zpět do prostoru po t/g.


Pokud létáte v prostoru s ATC, pak ATC vás povoluje, jak s ním dohodnete, tj. buď vektoruje, jde-li o výcvik ve vektorování, nebo vás povoluje po jednotlivých procedurách přístrojových povolení - opět : vše tak, jak s ním dohodnete, není žádný obecný postup.

FPL

FPL se pak liší podle toho, co chcete provádět.

FPL, pokud letíte do prostoru, kde přecházíte na VFR obsahuje - vstupní bod do prostoru. Prostor může být i letiště, čili př.: v LKPD letíte po STAR na PRVEK - to je vstupní bod, za ním máte STAY1 nebojaksetopíše a tam blbnete. Skončíte a pak přes nějaký výstupní bod (třeba VLM) jdete zpět do LKPR. Co se děje v rámci STAY1 se píše poznámky a moc bych se tím netrápil, stejně se to musí dohadovat s ATC.

FPL, pokud letíte do LKPD a tam provedete cvičné přiblížení ILS a třeba 3krát t/g, tak podáte FPL: LKPR - LKPR se STAY1/0030 v LKPD, a /RMK kde bude 3x t/g ILS RWY27. V tomto případě máte plný srevis ATC a chová se k vám jako k normálnímu letadlu. Pokud děláte t/g, tak jejich počet je variailní a mnohdy se ani neuvádí, protože je na žákovi, kolikrát to zkazí a to se předem neví.


Pokud letíte do LKPD a tam provedete full-stop, je třeba podat na každý úsek mezi fullstopy nový plánek, respektive ten jeden znova aktivovat "... a na ten samý plánek bychom si dali ještě to samé, pane..". (Podle mne jde o to, že pro statistiku o letadle i posádce je potřeba mít shodu v počtu fullstopů a plánků k nim, stejně tak si musíte na papírek během letu psát počty všech t/gs.)

Vzorové FPL

ADEP: LKPD

ADES: LKPD

Rules: IFR

Route: DCT

Remarks: RMK/BASE TRNG (bez dalšího)


Jiné např: LKPR pak LKPD, tam něco, pak LKTB, tam něco, pak LKPR:

ADEP: LKPR

ADES: LKPR

Rules: IFR

Route: OKL DCT PD STAY01/0030 BODAL STAY02/0030 BODAL

Remarks: STAYINFO1/APPCH TRNG LKPD STAYNFIO2/APPCH TRNG LKTB

Co trénovat

Pochopitelně jde trenovat s ATRou okruhy za VFR, ale není to to hlavní. Pokud létáte base training s ATRou, tak létáte podle ATPL osnovy, cca : cvičné sestupy přesných přiblížení (8x), cvičné sestupy přesných přiblížení v IMC podmínkách (dekl na okně) (8x), cvičné sestupy nepřesných přiblížení (8x), cvičné sestupy nepřesných přiblížení v IMC podmínkách (dekl na oně) (8x), cvičné sestupy přesných přiblížení s vysazením (4x), .... , koordinace posádky na odletu (4x), koordinace posádky na odletu s vysazením (4x), apod.....

Vždy tedy bude při tom podstatné i mít ATC, což je přidaná hodnota VATSIMu - vysazení motoru můžete cvičit v obyváku, ale abyste to stihli současně nahlásit a vymanevrovat, to už je jiný kafe.