Plánování paliva

Z VACC-CZ Wiki
Verze z 28. 1. 2016, 15:25, kterou vytvořil Brodhaq (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Plánovaní paliva je mezi virtuálními piloty povětšinou dost zanedbáváno. V reálu to však patří spolu s užitečným nákladem k základním problémům ovlivňující provedení, bezpečnost a ekonomičnost letu. Nejprve si musíte ujasnit jaké jednotky budete používat. Záleži to na typu letadla, společnosti, tabulkách a nakonec na nastavení FSky (metrická či imperiální soustava). Prakticky vždy se u větších letadel používá hmotnost nikoliv objem. Jde o to, že objem se s teplotou mění, takže v teplotních rozdílech v jakých se letadlo pohybuje to už dělá slušný rozdíl a za druhé výkon motoru je zavislý na hmotnosti paliva které do něj teče, nikoliv na jeho objemu. Čili zřejmě budete používat libry (lbs) nebo kilogramy (kg). Teď již k samotnému výpočtu. Pokud budou uvedeny příklady, platí pro typ ala A320, B737 a jednotky v kg. Předpis vyžaduje abyste měli v letadle před zahájením pojíždení:

Taxi fuel

Palivo pro pojíždění - řekněme že na volnoběh na zemi máte spotřebu celkem 1200 kg/hod a předpokládáte pojíždění 10 min. Z toho výchází palivo pro pojíždění 200 kg.

Trip fuel

Palivo pro let - skládá se z paliva pro:

Vzlet- vysoká spotřeba, jinde nezahrnutá, cca 600 kg.

Stoupání- závisí na rozdílu výšky letiště a cestovní hladiny (menší rozdíl -> kratší stoupání -> méně paliva pro stoupání) a vaší hmotnosti (vyšší hmotnost -> pomalejší a delší stoupání).

Let v cestovní hladině - závisí na cestovní hladině (čím výše, tím méně), vzdálenosti mezi TOC a TOD (Top Of Climb/Descend) a předpokládaném větru.

Klesání - opět rozdíl výšek.

Přiblížení - vyšší spotřeba (nízké výšky, vysunutá mechanizace), + cca 300 kg paliva.

Go around a další přiblížení - cca 700 kg paliva.

Contingency fuel

Palivo pro nepředvídané události - jevy jako oblétávání bouřek, vyčkávání na trati, jiný vítr atd. Dle předpisu je to minimálně 5% z trip fuel.

Holding fuel

Palivo pro vyčkávání - dle předpisu je to palivo pro vyčkávání ve výšce 1500 ft nad letištěm (nízko = vyšší spotřeba) po dobu 30 min pro jety a 45 min pro vrtulová letadla.

Alternate fuel

Palivo pro let na náhradní letiště. Skládá se ze stejných částí jako normální trip fuel, tzn. stoupání, let v hladině, klesání, přiblížení. Toto množství paliva nesmí být nikdy použito na jiné účely (např vyčkávání). Tzn. že pokud potřebuji na diverzi 3 tuny paliva (a 500 kg jako final reserve - viz níže) a přiblížím-li se k 3.5 tunám, musím bez rozmýšlení divertovat a nečekat na nic jiného.

Final reserve fuel

Minimální množství paliva v nádrži poté co se spotřebovalo všechno predchozí palivo. Musí vždy zůstat palivo pro dalších 45 minutu letu (pístový motor), nebo 30 minut letu (turbínový motor). Neplést s holding fuel - toto je opravdu nouzová zásoba, kterou nelze za letu použít (respektive její použití je nouzovým stavem).

Tank extra

Palivo, které se veze navíc kvůli tomu že např. v home base je mnohem levnější než v destinaci, takže se bere aspoň část i na let zpět. Ale tato hmotnost navíc zvyšuje spotřebu, takže jeho výpočet v reálu je trochu alchymie.

Commander extra

Přídavek kapitána. Např. v destinaci sněží, je problém s odklízením rwy, takže se kapitán rozhodne vzít palivo navíc, aby se mohlo déle vyčkávat než bude nutno divertovat.

Výsledek

Součet těchto všech položek tedy dává hmotnost potřebného paliva na palubě. Všechny konkrétní hodnoty spotřeb jsou uvedeny v manuálu letada. Samozřejmě pak nesmíte překročit MRW, MTOW, MLW, takže splnit toto všechno a nevyhodit přitom cesťáky nebývá občas jednoduché.

Programy

Existuje také množství programů které odvede práci za vás a naplánuje vám váš let včetně paliva od začátku do konce. V současnosti je nejoblíbenější a nejpřesnější Professional Flight Planner X. Dá se sehnat za cca 1000 Kč

Odkazy spojené s plánováním paliva

Ukázka plánování paliva pro MD80

Výborná příručka na webu csav