Pravidla pro nastavení SQUAWKů (kodů odpovídače)

Z VACC-CZ Wiki
Verze z 1. 10. 2016, 14:26, kterou vytvořil Brodhaq (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Odpovídač - Transpoder

Je to zařízení zajišťující komunikaci letadla se sekundárním radarem. Na VATSIMu má jen dva mody a klávesnici nastevení 4číselného kodu.

Popis činností:

Mody

Standby (Stby) a Charlie (C) Mody se nastavují se v připojovacím programu - FSInn nebo SquawkBox - nebo na panelu letadla, pokud to addon umí přenést do FSInn/SB/vPilot....

V souvislosti s neustálým vývojem VATSIM software a našich postupů jsme konečně dospěli do stavu, kdy můžeme plně a věrně simulovat používání odpovídače na zemi.

Jak to v ČR platí nově: V momentě spuštění motorů přepnout do MODE ON (MODE C...). Po celou dobu pojíždění, vzletu, letu a přistání nechat v MODE ON. Po uvolnění dráhy nechat stále v MODE ON až do zajetí na stání. V momentě vypnutí motorů přepnout do STAND-BY.

Jak je to v zahraničí záleží na konkrétním VACC. Pokud to ale budete praktikovat tak jako nově u nás i v zahraničí, nejspíš nic nezkazíte - maximálně tam, kde ještě jedou "po starém" vás požádají o "squawk stand-by".

V modu Stdby je Vaše letadlo je na radaru jako křížek bez detailů. V žádném případě nastavení Stdby neznamená, že letadlo "zmizí z obrazovky" a můžete si vyvádět co chcete!!

Pokud vaše letadlo vůbec nemá odpovídač (Z-526, kluzáci), je možné letět bez něj ale:

- je třeba to oznámit ATC

- dodržovat pravidla pro VFR let bez odpovídače !!!

Kod odpovídače (squawk)

Kod odpovídače přiděluje ATC, pokud je přítomen. Vy nastavujete tento kod na panelu - obvykle na Radio-panelu (ukazatel se 4číslicemi vedle sebe od 0 do 7). Správné nastavení kódu způsobí, že informace o vašem letadle jsou automaticky ztotožňovány s vaší volačkou.

Dále platí:

a) V oblasti, kde se nalézáte, je aktivní ATC : kod vám přidělí ATC při povolení.

b) V oblasti, kde zrovna není aktivní ATC: nastavte kod 2000 pokud letíte IFR nebo nastavte kod 7000 pokud letíte VFR. Platí pro Evropu a přilehlé oblasti - pro létání v USA je lepší se řídit tamějšími předpisy

c) Opouštíte oblast pokrytou službami online ATC (přeladujete na UNICOM): necháte nastavený přidělený kod, pokud vám ATC přímo neřekne jiank ( "... squawk XXX" )

Mimořádky

stav nouze - nastavte kod 7700

ztráta spojení - nastavte kod 7600 - ztráta spojení není, že se neslyšíte s ATC hlasem. V takovém případě přejděte co nejrychleji na text. Teprve pokud ani tak se nedomluvíte s ATC, uvažujte o vyhlášení 7600 a postupech při ztrátě spojení. Ztráta spojení rovněž nenastane, pokud řídící "zmizel" - tj. odpojil se. V tom případě pokračuje se Vašim původním nastavením.

únos, resp. protiprávní čin na palubě - nastavte kod 7500. Použití tohoto kodu je na VATSIMu zakázáno a kod prosím nikdy nenastavujte.