TMA Praha snadno a rychle

Z VACC-CZ Wiki
Verze z 6. 12. 2015, 20:54, kterou vytvořil Brodhaq (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace

Nové TMA vstoupilo na VATSIMu v platnost od 06 MAY 2010 00:00Z. Aktualizováno 6 DEC 2015.

Jsou 4 vstupní body do TMA (GOLOP, VLM, GOSEK, LOMKI), na kterých začínají STAR, a 5 výstupních bodů z TMA (VENOX, ARTUP, VOZ, DOBEN, BALTU), na kterých končí SID. To platí pro všechna QFU, tj. vstupní a výstupní body se nezaměňují při změně QFU.

Přílety

SPOLUPRÁCE ACC - ARR

IFR jety (vše, co má tryskový motor bez ohledu na velikost) ACC předává na ARR v klesání do FL170. IFR propy (vše co má vrtuli, turbo nebo pístové, bez ohledu na velikost) ACC předává na ARR v klesání do FL150. Odlišné hladiny platí pro přílety přes GOLOP při dráze v užívání 24 a 12. Tam se klesá VŠE do FL130. Při dráze 12 a 24 u GOLOP navíc zároveň ACC zajistí, že letadlo mine GOLOP ve FL130 nebo níže. (Důvodem je vykřižování s odlety). Přílety letící v jiných hladinách nutno explicitně koordinovat.

Primárním účelem odlišných předávacích hladin pro jety a propy je spíše zachování plynulého klesání jetů na příletech (ekonomie provozu) než nutnost předlétávat propy v TMA s výškovou separací.

SPOLUPRÁCE ARR - DIR

Letadla se předávají v klesání/hladině FL90 po vykřížení SIDů + 2.5 nm zamčená na rychlosti 220kt.

Spolupráce APP - regio APP

APP Praha klesá vše po předání z oblasti ne níže než FL130. Až po vstupu do TMA IX Praha, nebo po vlétnutí nad HDO Box klesá do FL100 (důvodem je vyhnutí a nevstoupení do superlow sektorů).

Odlety

SPOLUPRÁCE DEP - ARR

Jety po jetových SIDech jsou udržovány FL120B do vykřižování se STARy + 2.5nm. Propy po propových SIDech jsou udržovány FL80B do vykřižování se STARy + 2.5nm. (Ano, přilety drženy ve FL130 a propové odlety jen do FL80. To umožní prostoupání odletů jetů do FL120 nad propy.)

SPOLUPRÁCE DEP - ACC

Jety jsou předávány na ACC ve stoupání do FL160, propy ve stoupání do FL140. V určitých kombinacích QFU a SIDu musí odlet nastoupat FL140 nejpozději na daném fixu v TMA, aby byl výškově separován od příletů, které nadlétává. Jedná se o:

  • QFU12 - UTORO - odlety na VENOX, BALTU, DOBEN
  • QFU24 - BAGRU - odlety na ARTUP

Po převzetí propu jej ACC drží ve FL140 s ohledem na jety stoupající za ním do FL160. ACC může prop stoupat dále i dříve, než dostane jety za ním na frekvenci, ale zodpovídá za dodržení separace propu od jetů stoupajících do FL160. ACC má odlety uvolněné od DEP automaticky pro zatáčení (released for turns).

Seznam použitých zkratek

  • ACC - oblastní řídicí letového provozu
  • ARR - přibližovací služba - arrival
  • DEP - odletová služba - departure
  • DIR - přibližovací služba - final director
  • QFU - dráha v užívání
  • FL140A - letová hladina 140 nebo vyšší
  • FL120B - letová hladina 120 nebo nižší


Vyhotovil

Jáchym Vohryzek

VACC-CZ Director