Historie verzí stránky „Vojenské volačky“

Z VACC-CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 10. 8. 2016, 19:58Brodhaq (diskuse | příspěvky). . (2 524 bajtů) (+2 524). . (Založena nová stránka s textem „''Autor Tomáš Cáp:'' ---- To, že ICAO kód Vzdušných sil AČR zní \"CEF\", není ve zdejších kruzích žádným tajemstvím. Mnoho zdejších pi…“)