Vojenské lety ve formaci

Z VACC-CZ Wiki
Verze z 28. 9. 2014, 18:43, kterou vytvořil Brodhaq (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vojenské a paravojenské operace mohou provozovat pouze členové virtuální organizace pro speciální operave (VATSIM Special Operations - VSO), která se ustavuje podobně, jako virtuální aerolinie, má však přesně definovaná pravidla a její ustanovení podléhá schválení viceprezidenta - VATSIM Vice President of Virtual Airlines and Special Operations. Podrobnosti lze nalést ve VATSIM Special Operations Policy dostupné přes http://www.vatsim.net/pilots/v-airlines/va-vasoapartners/ Pokud nejste členem žádné takovéto organizace (např. připravované Czech Air Force virtual), smíte s vojenskými letadly provádět jen a pouze traťové lety z místa A do místa B.

Tento dokument upřesňuje chování vedoucích skupiny a ATC při letech vojenských formací v civilním vzdušném prostoru (typicky přelet "na misi"). Většinou se jedná o tankovací letadlo a několik doprovázejících stíhaček, a vedoucím se obvykle rozumí právě to tankovací letadlo. Jedná se o lety prováděné za IFR (tedy skupina se považuje za jedno IFR letadlo, za neposrážení se uvnitř skupiny si piloti odpovídají sami).

Skupinové lety obecně

Při skupinových letech komunikuje s ATC a podává FPL jen vedoucí skupiny.

Standardní skupiny

Pokud velikost skupiny nepřesahuje 1NM horizontálně (tj max. kružnice o velikosti 1NM se středem v letounu vedoucího skupiny) a 100 stop vertikálně, jedná se o standardní skupinu - ať se jedná o skupinu vojenských letadel nebo civilních letadel libovolného typu. K takové skupině poté ATC přistupuje tak, že standartní rozstup zvyšuje o 1NM (resp. 2km) horizontálně (tzn např. z 5NM na 6NM, nebo ze 3NM na 4NM v TMA PRAHA). Toto platí jak vojensky tak civilně.

Nestandardní skupiny

Pokud skupina nesplňuje požadavky na Standardní skupinu, musí:

- V letovém plánu vedoucího uvést v poli Remarks: "RMK/FORMATION WITH (volací znaky) IN THE BLOCK FLxxx to FLxxx (ke "blok" hladin označuje vertikální prostor pro celou skupinu - obvyklé je vyžadovat blok 3 letových hladin (3000ft), tedy např "IN THE BLOCK FL290 to FL320.

- 5 minut před vstupem do LKAA se předběžně ohlásit na LKAA_CTR (tj. například na druhém rádiu, nebo si na tu dobu vyžádat opuštění frekvence předchozího ATC) a oznámit že se jedná o nestandardní formaci, vzdálenost mezi prvním a posledním letadlem skupiny (v NM), počet letadel, počet požadovaných cestovních hladin (viz blok výše) a polohu a čas očekávaného rozdělení formace, pokud se rozdělení nad územím LKAA očekává.


ATC aplikuje rozstup vždy alespoň 6NM + šířka skupiny. Tedy pokud vedoucí nahlásí šířku 3NM, bude výsledný rozstup 9NM, apod. Pokud si ATC není jist velikostí skupiny (pilotům se nedaři držet se pohromadě), aplikuje se rozstup 30NM. Případně může ATC požádat i poslední letadlo skupiny o nastavení individuálního squawku a zapnutí odpovídače.

Vertikální rozstup se zajišťuje 1000ft do letové hladiny FL290 a 2000ft od letové hladiny FL290 výše.

Rozdělení IFR skupiny (standardní i nestandardní)

Plánované rozdělené skupiny podléhá povolení ATC. Velitel požádá o rozdělení skupiny. ATC (pokud souhlasí) rozdělení povolí, a jednotlivým oddělujícím se letadlům (každému zvlášť, každého oslovuje již jeho volacím znakem, který předtim oznámil vedoucí) vydá instrukci "Descend/climb to FLxxx, maintain own separation until reaching FLyyy)", tedy nechá dotyčného kleat/stoupat alespoň o požadovaný minimální rozstup od původní skupiny. Dále ATC doplní do formuláře letového plánu příslušného letadla (pokud jej nemá v systému vatsimu již předem podaný) požadované údaje, vydá squawk a řídí jej jako samostatný "civilní" IFR let. Pro fajnšměrky je možný i rozpad větší formace na menší formace, tzn že vedoucí původní formace požádá o to, že se několik jeho wingmanů oddělí a budou pokračovat samostatně s jejich novým vedoucím. ATC pak novému vedoucímu oddělující se skupiny vydá instrukce dle výše popsaného principu.

Rozpad IFR skupiny (neplánovaný)

Pokud se jednomu nebo více pilotům IFR skupiny povede od skupiny nechtěně odpadnout, musí to nahlásit ATC, který jim bude okamžitě zajišťovat rozstupy (jako u rozdělení skupiny) a podávat informace o provozu až do momentu kdy dotyčný pilot skupinu opět uvidí, což oznámí ATC, ten vydá instrukci "join formation, maintain own separation", což dotyčný potvrdí a připojí se ke skupině.

Skupinové vzlety a přistání vojenských letadel

Na vyžádání mohou být vojenské skupiny povoleny ke vzletu nebo přistání jako jedno IFR/VFR letadlo.

Typy standardních formací

Tyto informace jsou užitečné pro vojenské piloty. ATC je v principu jedno, jaký typ má standardní formace.

Fingertip

Mezi letouny obvykle rozstupy 3 stopy až 4 šířky rozpětí letadla). F18Fingertip.jpg

Echelon

Mezi letouny obvykle rozstupy 3 stopy až 4 šířky rozpětí letadla). Echelon formation.jpg

Tactical line abreast

Mezi dvěmi bližšími letadly obvykle rozstupy 3 stopy až 4 šířky rozpětí letadla). Mezi dvojicemi max 1NM. Tacticalline.png

Box

Uhlopříčka formace max 1NM. Box formation.jpg

Typy nestandardních formací

Tyto informace jsou užitečné pro vojenské piloty. ATC musí být informován pouze o tom, že se jedná o nestandardní formaci.

In trail

Typická formace pro cestovní lety tankerů. Mezi dvěma následujícími tankery je obvykle 1NM. Intrail.png

Separated

Formace pro skupinové lety tankerů při IFR formaci letící v podmínkách VMC. Vzdálenosi dle obrázku. VMC.png

AAR

Formace pro doplňování paliva za letu jedním tankerem do jiného velkého letadla. Typická šikmá vzdálenost mezi dvěma tankery je 2NM. Heavy.png

Boční pohled na formaci tankerů

Pro přehlednost jsou zobrazeny pouze tankery, nikoliv stíhačky. Z tohoto obrázku je jasné, proč se u těchto nestandardních formací často žádá o blok hladin. Typický rozdíl výšek mezi dvěma následujícími tankery je 500ft. Vertical.png

Další informace

Informace v tomto dokumentu byly převzaty z veřejně dostupného dokumentu Specifications for harmonised Rules for OAT-IFR který je pro zájemce v plném znění zde: http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/eurocontrol-specifications-euroat-131001.pdf

Vojenské a paravojenské operace mohou provozovat pouze členové virtuální organizace pro speciální operave (VATSIM Special Operations - VSO), která se ustavuje podobně, jako virtuální aerolinie, má však přesně definovaná pravidla a její ustanovení podléhá schválení viceprezidenta - VATSIM Vice President of Virtual Airlines and Special Operations. Podrobnosti lze nalést ve VATSIM Special Operations Policy dostupné přes http://www.vatsim.net/pilots/v-airlines/va-vasoapartners/ Pokud nejste členem žádné takovéto organizace (např. připravované Czech Air Force virtual), smíte s vojenskými letadly provádět jen a pouze traťové lety z místa A do místa B.