Vztlakové klapky

Z VACC-CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vztlakové klapky změní tvar křídla, vytvářejí větší vztlak a větší brždění. Tyto dva účinky vám dovolí letět malou rychlostí a klesat strmým úhlem bez toho, aby rostla rychlost. Vztlakové klapky nejsou základní řídící plochy - neřídíš jimi letadlo.

Jak vztlakové klapky pracují

Klapky se vysouvají ze zadní (odtokové) hrany křídla. Zvětšují zakřivení (nebo klenutí) křídla a zvětšují vztlak. Také jsou mírně nakloněné dolů, čímž zvětšují brždění. Piloti vysouvají klapky ve zvětšování vysunutí obvykle ve stupních. Ve většině letadel se klapky vysouvají po 5-ti až 10-ti stupních v rozsahu 0 (zcela zatáhnuté) až okolo 40 stupňů (úplně vysunuté). Prvních několik vysunutí zvětší více vztlak než brždění. V mnoha letadlech vytažení 5 až 10 stupňů pomáhá letadlu rychleji vzlétnout.

Klapky, které přesáhnou vysunutí okolo 20 stupňů, zvětšují více brždění než vztlak. Nastavení klapek na 20 nebo více stupňů se nejčastěji používá pro připlížení a na přistání.

Změny v klopení

Při vysouvání nebo zatahování klapek se připravte na změny v klopení letadla. Například, pokud vysunete klapky, čumák letadla půjde nahoru. Budete muset trochu přitlačit na knipl k udržení čumáku na horizontu. A pak použít vyvážení, abyste nemuseli tlačit na knipl. Podobně při zatažení klapek půjde čumák letadla dolů, takže buďte připraveni trochu přitáhnout knipl k sobě a pak použít vyvážení, abyste nemuseli tlačit na knipl a stabilizovali letadlo.

Typy vztlakových klapek

Vztlakových klapek je několik druhů: Ploché klapky jsou montovány na jednoduchých pantech. Zadní (odtoková) hrana křídla je jednoduše klopí dolů. Ploché klapky jsou běžné u malých letadel, protože jsou jednoduché a levné.

Odklápěcí klapky se mírně naklání dolů z odtokové hrany křídla, ale horní povrch křídla se nehýbe.

Štěrbinové klapky pracují podobně jako ploché klapky, ale tyto nechávají mezeru mezi klapkou a křídlem, dovoluje vzduchu proudit pod křídlem přes horní plochu klapky. Tím docílí dramatického vzestupu vztlaku v malé rychlosti.

Fowlerovy klapky jsou nejkomplikovanější a velmi účinné. Při vytažení se pohybují dozadu a dolů, zvětšují plochu obou křídel a jejich zakřivení. Větší proudové letadla mají Fowlerovy klapky.

Ovládání vztlakových klapek

Klapky zvyšují brždění, ale nejsou to brzdy. Vytáhnout klapky můžeš jen pokud letadlo letí pod maximální operační rychlostí klapek (zobrazeno nad bílým obloukem na rychloměru). Vytažení klapek při vyšší rychlosti může způsobit poškození konstrukce letadla.

Klapky vytažené před vzletem na 5 až 10 stupňů pomáhají rychleji se odlepit od dráhy. Pamatujte, vždy se řiďte doporučeními v letové příručce každého letadla. Zatáhněte klapky po dosažení bezpečné výšky a rychlosti stoupání.

Při přípravě na přistání vysouvejte klapky postupně. Dobré je začít s 10 stupni při vstupu do letištního okruhu nebo na začátku přiblížení. Při letu po okruhu postupně přidávejte malá vysunutí klapek. Například v Cessně Skyhawk SP, nastavte vysunutí 10 stupňů na úseku downwind (informace o letištních okruzích zde), dále nastavte vysunutí na 20 při zatáčení z downwind na base, při zatáčení na finále a pak při přiblížení k dráze vysouvejte klapky podle potřeby.

V lehkých letadlech jsou klapky ovládány pákami umístěné mezi předními sedadly. Složitější letadla můžou mít tlačítka na ovládacím panelu.

Článek převzat z http://www.ms-fs2004.wz.cz