RVSM

Z VACC-CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Hustota atmosferického tlaku neklesá s výškou lineárně. Z tohoto důvodu je rozdíl tlaků na nějakou výšku (řekněme 1 letovou hladinu) při zemi jiný, než výše. Z toho plyne, že s rostoucí výškou jsou letové hladiny určené podle atmosferického tlaku fyzicky stále blíže a blíže.

Můžeme řící že výškový rozdíl 1000ft na výškoměru u hladiny moře se opravdu rovná 1000ft změřených pravítkem, ale rozdíl 1000ft na výškoměru 10km nad hladinou moře se již při změření pravítkem rovná podstatně menší vzdálenosti než skutečných 1000ft

Dříve nebyly výškoměry tak přesné a tak se určilo, že nad FL290 již není možné považovat za bezpečné udržování standardního TLAKOVÉHO 1000ft rozstupu, a bylo tedy určeno, že nad FL290 se musí udržovat rozstup 2000ft. Toto uspořádání se jmenovalo CVMS (Conventional Vertical Separation Minimum).

S příchodem přesnějších výškoměrů se v roce 2002 rozhodlo, že pro letadla splňující přísné požadavky bude umožněno mezi FL290 a FL410 létat také s 1000ft rozstupem. Tento prostor se tedy nazval prostorem RVSM. Nad FL410 stále i dnes platí CVSM, tedy rozstup minimálně 2000ft. Z tohoto důvodu také existují pouze letové hladiny 410, 430, 450, atd - hladiny 420, 440, 460 atd NEEXISTUJÍ.

Mezi dvěmi letadly splňujícími RVSM může řídící letového provozu udržovat rozstup 1000ft od země až do FL410. Pokud alespoň jedno z letadel RVSM nesplňuje, musí být od FL290 výše uplatněn rozstup 2000ft.

Pro základní orientaci v RVSM hladinách doporučujeme studium tohoto dokumentu na webu CSAv